Tiền lương tối thiểu của người lao động làm việc bán thời gian là bao nhiêu?

20:08 | 28/08/2023;
Hỏi: "Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tiền lương của người lao động làm việc bán thời gian là bao nhiêu tiền một giờ?", Lương Thị Dung (Phú Yên).

Về vấn đề này, luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Hiện nay, nhiều người thường dùng cụm từ "làm việc bán thời gian" để chỉ "làm việc không trọn thời gian" theo quy định của Điều 32 Bộ luật Lao động 2019.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, tiền lương tối thiểu của người lao động làm việc theo giờ là 15.600 đồng/giờ đối với Vùng IV, 17.500 đồng/giờ đối với Vùng III, 20.000 đồng/giờ đối với II, 22.500 đồng/giờ đối với Vùng I.

Như vậy, trường hợp người lao động làm việc theo giờ thì tiền lương của họ do hai bên thỏa thuận; tuy nhiên, mức thấp nhất phải bằng mức lương tối thiểu nêu trên.

Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

- Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.

- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức mà vi phạm thì sẽ bị phạt tiền gấp đôi mức nêu trên.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn