Tiêu chí lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

22:55 | 25/11/2023;
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiêu chí lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu lực từ ngày 15/01/2024.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn