Tôi có quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn không?

10:31 | 19/02/2019;
"Tôi có một con chung với chồng cũ, năm nay cháu 5 tuổi. Cách đây hơn 1 năm, chúng tôi ly hôn vì cuộc sống không hạnh phúc. Lúc đó, do điều kiện kinh tế của tôi khó khăn nên tôi đã đồng ý để con ở với ba. Nay công việc của tôi đã ổn định, ba cháu cũng đã lập gia đình mới. Đề nghị Báo PNVN cho biết, tôi có quyền được yêu cầu thay đổi người nuôi con không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?", Chu Thị Ánh Nguyệt (Đồng Nai).

Trả lời: Theo quy định tại Điều 84, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn, thì:

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên>

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

quyen-nuoi-con-ly-hon-nguyen-luat.jpg
Ảnh minh họa

 

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, chị hoàn toàn có quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn. Tuy nhiên, theo chúng tôi, tốt nhất chị nên thỏa thuận với chồng cũ của chị để anh ấy đồng ý cho cháu về ở với chị. Nếu được như vậy, sẽ nhẹ nhàng cho cả hai anh chị và cháu bé.

Còn nếu không thể thỏa thuận được, chị có quyền yêu cầu tòa án xem xét việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Để có thể được tòa án chấp nhận, chị phải chứng minh một số việc như: Chồng cũ của chị không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con của anh ấy không tốt bằng chị; Điều kiện kinh tế của chị đủ để đảm bảo cho con có cuộc sống tốt hơn so với người cha…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn