Triển khai đồng bộ cải cách tiền lương từ 1/7/2024

13:17 | 29/11/2023;
Ngày 29/11, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chúng ta cần triển khai đồng bộ cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Chưa thông qua 2 dự luật về đất đai, tín dụng vì cần thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang dần được phục hồi theo hướng ngày một tích cực hơn, dự báo cả năm GDP tăng trên 5% và hoàn thành ít nhất 10/15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện.

Dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chung có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức mới. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta còn không ít hạn chế, yếu kém và phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế;

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh, gắn với nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an sinh xã hội, sớm xây dựng, trình Quốc hội xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; triển khai đồng bộ cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục có kết quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật hành chính, kỷ cương công chức, công vụ; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.

Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hành dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong xã hội.

Đặt biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nễu rõ việc chưa thông qua 2 dự luật về đất đai, các tổ chức tín dụng. Theo đó, đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của 02 dự án Luật này, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng, đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét, thông qua tại Kỳ họp gần nhất để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các luật này sau khi được ban hành.

Triển khai đồng bộ cải cách tiền lương từ 1/7/2024- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV đã thông qua 7 Luật, 9 Nghị Quyết

Công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm được cử tri đồng tình, đánh giá cao

Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành với 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung: kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; nội chính, tư pháp; văn hóa, xã hội.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn, trong đó đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, Nhân dân cả nước. Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Triển khai đồng bộ cải cách tiền lương từ 1/7/2024- Ảnh 2.

Quốc hội làm lễ Chào cờ, bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV

7 luật được Quốc hội thông qua:

- Luật Căn cước

- Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

- Luật Nhà ở (sửa đổi)

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

- Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

- Luật Viễn thông (sửa đổi).

09 nghị quyết được Quốc hội thông qua:

- Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

- Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ;

- Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu;

- Nghị quyết về giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030";

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn;

- Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn