Nữ bệnh nhân bị bướu giáp 15 năm không điều trị phải 'cõng' khối u khổng lồ

Nữ bệnh nhân bị bướu giáp 15 năm không điều trị phải 'cõng' khối u khổng lồ

Bệnh nhân bị bướu giáp đã 15 năm nhưng không điều trị. Gần đây, khi khối bướu quá lớn, chèn ép hết phần cổ bệnh nhân mới đến BV.

TMK