PNVN Kinh doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền vững là chủ đề được lựa chọn cho Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018.

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 9757/KH-BCT về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018. Đây là năm thứ ba Bộ Công Thương xây dựng và ban hành kế hoạch để thống nhất tổ chức các hoạt động hưởng ứng Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (dự kiến diễn ra vào 15/3/2018 trên toàn quốc).
sieu-thi.jpg
Nhiều hoạt động ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức trên toàn quốc

Nhiều hoạt động ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức, bao gồm: Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018, ngày tri ân người tiêu dùng dành cho doanh nghiệp cũng được tổ chức nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại theo định hướng gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trao giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng được tổ chức tại Trung ương và địa phương để tăng cường kết nối kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững.

Trong dịp này, người tiêu dùng cũng có dịp tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi của chính mình tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương…
 

Trần Lê