Đề xuất lùi 1 năm áp dụng chương trình giáo dục, sách giáo khoa mới

Tác giả: PVH
Danh mục:
Thảo luận tại hội trường chiều 2/11, nhiều đại biểu đồng nhất với đề xuất lùi thờ gian là 1 năm với việc triển khai chương trình giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới, nhằm đảm bảo chương trình môn học; tập huấn giáo viên; hoàn thiện cơ sở vật chất...
Ý kiến của bạn