Dùng điện thoại thông minh truy xuất nguồn gốc thịt heo

Tác giả: Đình Hưng Nguồn: Sở Công Thương TPHCM
Danh mục: Nhịp đập thị trường
Từ ngày 16/12, Sở Công thương TPHCM vận hành Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. Với chiếc điện thoại thông minh được cài đặt phần mềm Te-food, người tiêu dùng có thể biết được thông tin về thịt heo từ nơi sản xuất đến nơi giết mổ.
Ý kiến của bạn