Hàn Quốc: Trường học đầu tiên ở thủ đô đóng cửa vì hết học sinh

Nguồn: Vietnamplus.vn
Danh mục: Xã hội
Seoul đã trở thành thành phố lớn đầu tiên của Hàn Quốc có trường tiểu học phải đóng cửa vì hết học sinh theo học. Hiện tượng học sinh giảm mạnh vốn chỉ xảy ra ở nông thôn và hải đảo thì nay đã lan đến thành phố.
Ý kiến của bạn