Hết lo kính cận bị mờ vì hơi nước

Tác giả: Tuệ Thư Nguồn: Nifty
Danh mục:
Một trong những nỗi khổ của nàng bị cận là kính đeo bị mờ vì hơi nước ở nơi có độ ẩm cao. Cách sau sẽ giúp nàng khắc phục điều này nhanh gọn, hiệu quả.
Ý kiến của bạn