Mục sở thị hành trình 'con giống' chinh phục trứng và thụ tinh

Tác giả: Nguyễn Hằng
Nguồn: Babycenter
Hàng chục triệu tinh trùng thực hiện hành trình đầy nguy hiểm để có thể dẫn đến một cuộc gặp gỡ định mệnh với trứng, nhưng chỉ có 1 tinh trùng thành công, kết hợp với trứng, thụ tinh và tạo ra một cuộc sống mới.