Phụ nữ Việt Nam xuất hiện đầu tiên trong video cảm ơn của ông Trump

Tác giả: Ngự Bình Nguồn: ABC News
Danh mục:
Ý kiến của bạn