Công đoàn Y tế Việt Nam nâng cao chất lượng truyền thông về các chính sách y tế trong năm 2024

10:55 | 13/01/2024;
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương mong muốn trong năm 2024, Công đoàn Y tế Việt Nam đẩy mạnh công tác truyền thông về các chính sách nổi bật của ngành Y tế... tạo sự đồng thuận trong đoàn viên người lao động và toàn xã hội.

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 

Theo đó, trong năm 2024, các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam, trọng tâm là các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu cần thực hiện trong nhiệm kỳ, hằng năm và ba khâu đột phá do đại hội đề ra…

Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 1.

Bà Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Bà Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khẳng định, trong năm 2023, dù bị ảnh hưởng của hậu dịch COVID-19, Công đoàn Y tế Việt Nam Đại hội điểm thành công; 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã đại hội thành công đúng tiến độ và hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu được giao. Công đoàn Y tế các cấp tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ và đại diện, luôn đồng hành với chuyên môn, tạo sự ổn định, môi trường làm việc lành mạnh để đoàn viên, người lao động ngành Y tế phát huy được tiềm năng của một ngành đặc thù có mặt bằng dân trí cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp công đoàn Y tế đã nỗ lực, cố gắng và có nhiều giải pháp hay, đồng bộ để làm tốt chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong năm 2023. 

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ mong muốn trong năm 2024, Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Y tế về bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác truyền thông về các chính sách nổi bật của ngành Y tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách y tế tạo sự đồng thuận trong đoàn viên người lao động và toàn xã hội.

Cùng với đó, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc của người lao động khi phát sinh mâu thuẫn, bức xúc, tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, nhất là trong giai đoạn hiện nay ngành Y tế tiếp tục kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, trong năm 2024, Công đoàn Y tế Việt Nam cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện các chỉ tiêu và khâu đột phá; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc cụ thể hoá thành chương trình phù hợp từng địa bàn, cơ sở.

Cùng với đó, Công đoàn Y tế Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung phương thức hoạt động, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên đã và đang phát huy hiệu quả…

Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 3.

Các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng tại Hội nghị

Tổng kết lại 1 năm hoạt động công đoàn sôi nổi, Công đoàn Y tế Việt Nam đã thu được nhiều kết quả. Nổi bật, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2023-2028, đã bầu ra 32 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để đảm đương chỉ đạo, định hướng các hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Công đoàn Y tế Việt Nam đã hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao trong đó, chỉ số phát triển đoàn viên tăng 266%, tài chính công đoàn tăng 6,7%, công tác tuyên truyền và các phong trào ngành nghề thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.

Công đoàn Y tế Việt Nam tặng 19 tập thể Cờ thi đua xuất sắc, tặng 8 tập thể được nhận cờ chuyên đề "Xanh – Sạch – Đẹp", 7 tập thể Cờ chuyên đề Văn hóa thể thao, 8 tập thể Cờ chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Tại Hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể được nhận khen thưởng từ Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Y tế Việt Nam. 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn