Trang bị điện thoại thông minh, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo "giảm nghèo" thông tin

17:33 | 29/11/2022;
Từ tháng 12 tới, các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh theo nhiều hình thức khác nhau, để có thể tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần.

Thông tư 14/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.

Theo đó, tại Mục 2 (Hỗ trợ điện thoại thông minh) Chương IV của Thông tư có quy định đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đối tượng được nhận hỗ trợ điện thoại thông minh từ chương trình gồm:

- Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương);

- Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

Trang bị điện thoại thông minh, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo "giảm nghèo" thông tin  - Ảnh 1.

Từ tháng 12 tới, các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh theo nhiều hình thức khác nhau, để có thể tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần. Ảnh minh họa

2 hình thức hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gồm:

- Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình (sau đây gọi tắt là gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp).

- Hỗ trợ bằng tiền (nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua điện thoại thông minh kể từ ngày 12/12/2022). Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/hộ.

Nếu hộ gia đình mua điện thoại thông minh trên thị trường (trường hợp hộ gia đình nhận hỗ trợ bằng tiền) hoặc mua điện thoại thông minh thông qua gói dịch vụ kết hợp của doanh nghiệp có giá cao hơn mức hỗ trợ từ Chương trình, hộ gia đình tự bổ sung số kinh phí tăng thêm.

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, mục tiêu đặt ra của chương trình là mỗi gia đình có ít nhất một thiết bị, để sử dụng chung. Khi bà con đã tiếp cận với dịch vụ thông tin sẽ có đủ thông tin, đầy đủ nội dung học tập có, y tế có, mua bán, bán hàng… phục vụ cho đời sống, thông tin liên lạc, học tập…

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký phê duyệt, Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021.

Mục tiêu chung của Chương trình là cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, bao gồm dịch vụ viễn thông bắt buộc cho xã hội và dịch vụ viễn thông phổ cập ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách đặc biệt khác; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn