Kiên Giang: Đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Minh Trang
23/11/2022 - 10:51
Kiên Giang: Đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Đan cần xé góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Ảnh: Đặng Linh

Tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp nhằm giảm nghèo bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2022-2025 sẽ có 12.000 lao động nông thôn trong tỉnh được đào tạo các ngành nghề nông nghiệp. Đối tượng được đào tạo nghề là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp.

Đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang phấn đấu nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 55%; thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020, góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững.

Theo đó, tỉnh Kiên Giang sẽ dành nguồn kinh phí từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với hơn 22,8 tỷ đồng để triển khai các chương trình đào tạo nghề nông nghiệp.

Kiên Giang: Đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo - Ảnh 1.

Phụ nữ tham gia sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế

Người lao động sẽ được đào tạo một số ngành nghề liên quan đến các chương trình, đề án mà ngành nông nghiệp đang chủ trì như: nghề giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cho các hợp tác xã; đào tạo nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc vùng miền, gắn với du lịch nông nghiệp nông thôn; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tiến tiến, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ngoài ra, sẽ đào tạo bổ sung một số nghề mới, đặc thù thu hút nhiều lao động nông thôn trong giai đoạn mới như dịch vụ sơ chế biến, bảo quản nông sản; kinh doanh nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Được biết, giai đoạn 2011-2020, các cơ sở dạy nghề trong tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đào tạo và dạy nghề cho hơn 103.300 lao động nông thôn, trong đó lao động nông nghiệp chiếm 50,25%, phi nông nghiệp chiếm 49,75%. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ sở dạy nghề tổ chức đào tạo 26 lớp dạy nghề cho hơn 765 người, đạt 76% kế hoạch.

Các cơ sở dạy nghề thực hiện tốt việc đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực nông thôn nâng lên, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm