Tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những mô hình, công trình cụ thể

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên luôn là một trong những nội dung được Hội LHPN huyện Phú Bình chú trọng khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bà Thân Thị Quyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về quá trình thực hiện tiêu chí này.

Hỗ trợ phụ nữ vừa làm kinh tế vừa phát triển nông thôn mới - Ảnh 1.

Bà Thân Thị Quyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Xin bà cho biết, Hội LHPN huyện Phú Bình đã xây dựng kế hoạch hoạt động như thế nào để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu NTM của huyện?

Hàng năm, Hội LHPN huyện Phú Bình xây dựng kế hoạch hoạt động, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là nội dung xây dựng NTM. Những hoạt động cụ thể như: Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới; giới thiệu cách làm hay, gương tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong tham gia xây dựng NTM...

Cùng với đó, Hội đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện mô hình "Gia đình 5 không 3  sạch"; duy trì có hiệu quả các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, dạy nghề theo Quyết định 1956 và 295 của Chính phủ, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ. Hàng năm, Hội xây dựng kế hoạch giúp các hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ phụ nữ vừa làm kinh tế vừa phát triển nông thôn mới - Ảnh 2.

Hàng năm, Hội LHPN huyện Phú Bình xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là nội dung xây dựng nông thôn mới

Các cấp Hội cũng tập trung khai thác các nguồn vốn, vận động hội viên thực hiện tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đảm nhận ít nhất 1 mô hình, công trình cụ thể trong tham gia xây dựng NTM.

Được biết, Hội luôn khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên tham gia phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập. Xin bà cho biết cụ thể về các phần việc này?

Đối với tiêu chí 10 trong xây dựng nông thôn mới là tiêu chí liên quan đến thu nhập, Hội LHPN huyện đã phát động nhiều mô hình động viên, khích lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội như các nhóm phụ nữ phát triển kinh tế, mô hình phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi tăng thu nhập, giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ. Chỉ đạo và triển khai các xã, thị trấn thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện lựa chọn và tập trung chỉ đạo hỗ trợ cho 50 mô hình phụ nữ khởi nghiệp, bằng các hình thức tư vấn kiến thức, tập huấn, tạo điều kiện cho vay vốn từ các nguồn, trong đó nguồn kinh phí vận động hỗ trợ trực tiếp được trên 100 triệu đồng. Có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công và đạt được các giải thưởng cao.

Hỗ trợ phụ nữ vừa làm kinh tế vừa phát triển nông thôn mới - Ảnh 3.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới

Chúng tôi chỉ đạo thành lập 5 nhóm sở thích về cấy lúa bao thai và trồng khoai tây theo phương pháp SRI, chăn nuôi tại các xã Tân Đức, Tân Hòa, Bảo Lý; tại xóm Viên, xã Tân Đức, Úc Kỳ có 175 thành viên tham gia. Tổ chức thực hiện tốt phong trào Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay đã có trên 200 hội viên đăng ký thực hiện mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi và có 165 chị được bình xét danh hiệu phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở…

Hỗ trợ phụ nữ vừa làm kinh tế vừa phát triển nông thôn mới - Ảnh 4.

Hội LHPN huyện đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện mô hình "Gia đình 5 không 3 sạch"

Để nâng cao hoạt động quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm địa phương, Hội LHPN huyện đã tạo điều kiện gì cho hội viên, thưa bà?

Hội kết nối, tạo điều kiện để hội viên được tham gia các "Phiên chợ nông sản" do Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổ chức, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương như: Tương nếp Úc Kỳ, nếp thầu dầu, dầu lạc, bánh chưng, chim bồ câu,... Các sản phẩm được người tiêu dùng ủng hộ cao. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện tham gia trưng bày các sản phẩm nông sản an toàn tại Hội chợ tỉnh Thái Nguyên.

Hỗ trợ phụ nữ vừa làm kinh tế vừa phát triển nông thôn mới - Ảnh 5.

Nhiều mô hình khởi nghiệp thành công và đạt được các giải thưởng cao

Để nâng cao kỹ năng làm kinh tế cho hội viên, chúng tôi đã tổ chức 4 lớp tập huấn phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế, kiến thức luật Hợp tác xã; chính sách pháp luật và cơ chế vay vốn…

Hội LHPN xã, thị trấn phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tập huấn khoa học kỹ thuật được 2.126 buổi cho 190.369 lượt người. Chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp tổ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp khai giảng 102 lớp sơ cấp thú y, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 3.060 học viên tại các xã. Các hoạt động trên đã góp phần đáng kể cho hội viên phụ nữ tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Hỗ trợ phụ nữ vừa làm kinh tế vừa phát triển nông thôn mới - Ảnh 6.

Hội LHPN xã, thị trấn phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên

Được biết Hội LHPN huyện cũng thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ hội viên nghèo. Cụ thể là gì, thưa bà?

Giảm hộ nghèo cũng là một tiêu chí trong tiêu chí phát triển NTM. Chính vì vậy, Hội LHPN huyện đã và đang duy trì thực hiện tốt các nguồn vốn do Hội phụ nữ quản lý. Đến nay, chúng tôi đang quản lý tổng nguồn vốn là 539.467 tỷ đồng cho 9.328 lượt người vay với điều kiện giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

Bên cạnh đó, chúng tôi còn phối hợp với các đơn vị, công ty, các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp hội viên phụ nữ nghèo xây mái ấm tình thương. 

Hàng năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo các đơn vị tổng hợp danh sách đăng ký giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều. Kết quả bình xét cho thấy có 1.328 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp thoát nghèo.

Xin cảm ơn bà!