Vừa lướt mạng bạn vẫn có thể tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường sống

Vừa lướt mạng bạn vẫn có thể tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường sống

Bạn có nghĩ, mỗi lần tìm kiếm điều gì đó trên mạng internet có thể góp phần trồng cây xanh, chung tay bảo vệ môi trường? Đây là công cụ tìm kiếm giúp người sử dụng mạng có thể đóng góp hữu ích cho cộng đồng.