Xã hội

Hiệu quả thực tế khi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

21/11/2019 - 10:00 AM
Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thị trường trong nước qua việc phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
10 năm hưởng ứng Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  Bộ Công Thương đã luôn đồng hành cùng Ủy  ban Trung ướng Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam –  cơ quan được Bộ Chính trị giao chủ trì triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bộ Công Thương đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020, trong đó tâp trung vào ba nhóm giải pháp chủ yếu như: Nhóm giải pháp hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức về nhận thức và hành vi của cộng đồng; Nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững; Nhóm giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam. 
 
Bộ Công Thương cùng Ủy ban Trung ướng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

Điều dễ nhận ra là: Sau 10 năm triển khai, Cuộc vân động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đạt được các kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển thị trường trong nước, từ đó đưa ra các giải pháp tổ chức hiệu quả hệ thống phân phối, thiết lập các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng hàng hóa thông suốt, tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa các chủ thể trong thị trường với nhau, từ sản xuất đến tiêu dùng, từ Trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp đến cơ quan  quản lý nhà nước, nhằm đưa hàng hóa có chất lượng từ nhiều khu vực, vùng miền khác nhau đến tận tay người tiêu dùng tại địa phương và thu hút hàng hóa nông sản, đặc sản tại địa phương đến các tỉnh và thành phố khác. 
 
Cuộc vận động phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

 

Hiện nay, tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống siêu thị trong nước duy trì ở mức cao, hầu hết trên 80%, cụ thể như Saigon Co.opmart (90-93%), Satra (90-95%), Vissan (95%), Lotte (82%), AEON (80%)... Điều này là minh chứng rõ nét cho việc hàng hóa Việt Nam đang dần chiếm lĩnh được thị trường nội địa trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay. Kết quả nêu trên đã góp phần tích cực vào sự phát triển của thị trường trong nước, từ đó đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế khi hoạt động thương mại tại thị trường trong nước hàng năm tạo ra giá trị khoảng 14-15% GDP, doanh thu bán lẻ và dịch vụ không ngừng tăng và cao hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng chung của cả nền kinh tế. 
 
Tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống siêu thị trong nước duy trì ở mức cao

 

Bà Trần Phương Lan Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội cho biết: 10 năm qua, các chương trình triển khai từ Cuộc vận động đã  hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng  Việt Nam; hàng triệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh đã  được tiếp cận kiến thức về quản lý, kỹ năng bán hàng, tham gia các hoạt động kết nối cung - cầu, xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn