• Mới cập nhật:

Xã hội

5 vấn đề ưu tiên thúc đẩy bình đẳng giới ở Đài Loan

28/10/2018 - 11:02 (GMT+7)
Trong giai đoạn từ 2019-2022, việc thiết lập các dịch vụ công liên quan đến chăm sóc trẻ em; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực kinh tế; xóa bỏ khuôn mẫu giới và và định kiến giới; gia tăng dịch vụ công trong việc chăm sóc người cao tuổi và tạo bình đẳng trong “quyền ra quyết định” được cho là 5 ưu tiên hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Theo chia sẻ từ Ban phụ trách Bình đẳng giới của chính quyền Đài Loan, trong nhiều năm qua, Đài Loan đã có những cải cách và đầu tư đặc biệt nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Về hệ thống luật pháp: Năm 1947, hiến pháp được thành lập trong đó quy định trao cho phụ nữ quyền tham gia chính trị. Năm 1999 với Đạo luật Chính quyền địa phương có quy định rõ 1/4 ghế trong đại hội địa phương sẽ được dành riêng cho phụ nữ; Về quyền sở hữu tài sản: Bộ luật dân sự quy định nam và nữ được trao quyền thừa kế tài sản bình đẳng với quy định: “Phụ nữ và nam giới chia sẻ quyền thừa kế hợp pháp và do đó không có nghĩa vụ tước quyền thừa kế”… Về an toàn cá nhân: năm 1991, Điều 10 của Bản sửa đổi Hiến pháp đã được thêm vào để bảo vệ phẩm giá và an toàn cá nhân của phụ nữ ; 1997 Đạo luật phòng chống tội phạm tình dục đã được thông qua; Đạo luật phòng chống bạo lực gia đình năm 1998 đã được công bố (sớm nhất ở khu vực ASIAN) ; 2005 Đạo luật Phòng chống Quấy rối Tình dục đã được công bố, 2009 Đạo luật Phòng chống Buôn người đã được công bố…

Riêng về Luật Bình đẳng giới trong giáo dục (ra đời năm 2004) hướng tới chấm dứt sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới, duy trì phẩm giá con người, cải thiện và thiết lập nguồn lực giáo dục và môi trường bình đẳng giới; phòng ngừa và xử lý các vụ tấn công tình dục, quấy rối tình dục và bắt nạt tình dục trong khuôn viên trường được quy định…

Ngày 1/1/2012 Đài Loan chính thức triển khai Công ước CEDAW nhằm chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (thực hiện rà soát, xem xét lại 33.157 quy định và các biện pháp hành chính liên quan, phát hiện được 228 không tuân thủ các nguyên tắc CEDAW và 214 quy định và biện pháp xung đột với CEDAW đã được sửa đổi hoặc bãi bỏ...

4.jpg
Ban phụ trách Bình đẳng giới của Chính quyền cho biết: "Năm 2018, Đài Loan đã thành lập một ủy ban đánh giá về CEDAW và đã cung cấp được 73 đề xuất cải tiến…".
2.jpg
Theo nhân viên Ban phụ trách Bình đẳng giới của Chính phủ: "Chúng tôi đã áp dụng các chỉ số về giới, với các biện pháp, chính sách hàng đầu về lồng ghép giới trong tất cả các vấn đề như: việc làm, kinh tế và phúc lợi ; Dân số, hôn nhân và gia đình;  Giáo dục, văn hóa và truyền thông; An toàn và công lý; Y tế và sức khỏe; Môi trường, năng lượng và công nghệ…; 

Về cơ chế và tổ chức, năm 1997 Đài Loan đã thành lập được Ủy ban khuyến khích quyền phụ nữ (CWRP), 1998 thành lập Quỹ khuyến khích và phát triển quyền của phụ nữ (FWRPD); Năm 2012 thành lập Ủy ban Bình đẳng giới (GEC)  và Sở Bình đẳng giới…

Về những hoạt động thực tiễn ưu tiên: Trong những năm qua, Chính quyền Đài Loan tập trung vào các ưu tiên về: Thiết lập Ngân sách Giới với sự phân bổ ngân sách, cơ cấu lại doanh thu và chi tiêu để giải quyết sự bất bình đẳng giới; Tạo cơ chế bình đẳng giới trong việc giới thiệu các lực lượng đặc nhiệm hoặc ủy ban cụ thể để thu thập các quan chức chính phủ, các chuyên gia và đại diện của NGO trong việc ra quyết định; Chú trọng những thống kê giới nhằm cung cấp thông tin và số liệu trong các lĩnh vực chính sách khác nhau để phản ánh sự khác biệt và bất bình đẳng giữa mỗi giới; Đánh giá tác động giới thông qua việc đánh giá trước các luật, chính sách hoặc chương trình để chủ động thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn chặn sự phân biệt đối xử có thể xảy ra; Nâng cao nhận thức về giới bằng việc tăng cường độ nhạy giới tính của các quan chức chính quyền địa phương và trung ương thông qua các khóa đào tạo; Chú trọng những phân tích về giới bằng việc theo dõi các tác động của việc thực thi chính sách trong một phương pháp dựa trên bằng chứng…

61.jpg
 Theo Phó Thị trưởng Thành phố Đài Trung, bà Lin Yi-ying: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chính sách “bình đẳng giới” một cách sâu sắc, rộng rãi hơn, phấn đấu đưa vấn đề bình đẳng giới trở thành một “sự đồng thuận” của mọi công dân trong thành phố".

Kết quả, với những ưu tiên về bình đẳng giới đã dẫn đến sự tham gia của phụ nữ vào chính trị tại Đài Loan có sự gia tăng. Năm 2015 có 34,57% tham gia vào Hội đồng thành phố, đến năm 2016 tăng lên 38,1%...; Trong lĩnh vực kinh tế, năm 2017, phụ nữ trong độ tuổi 25-29 tham gia vào thị trường lao động chiếm tỷ lệ cao nhất 89,73%, trong độ tuổi từ 35-39 là 84,15%

7.jpg
Bà Pei-Ti Hu, Phó Tổng Giám đốc, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết: "Chính quyền ngày càng quan tâm đến các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp"

Ngoài ra, tại Đài Loan, việc loại bỏ định kiến ​​và định kiến ​​giới được tiến hành với các hoạt động đa phối hợp: Thúc đẩy tăng cường sự tham gia của nam giới vào việc chăm sóc trẻ (được thực hiện bởi Bộ Y tế và Phúc lợi, Bộ Lao động); Thúc đẩy các khía cạnh hiện đại của đám tang, đám cưới và truyền thống khai sinh để giảm tư tưởng trọng nam (giao cho Bộ Nội vụ); Phổ biến lịch sử và thu thập văn học về đề cao vai trò của phụ nữ (Bộ Văn hóa); Khuyến khích sự tham gia của nữ giới và phụ nữ trong các lĩnh vực STEM – bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (được thực hiện bởi Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và Công nghệ)…

51.jpg
Việc sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong việc làm (tháng 5/2016) tại Đài Loan quy định một công ty có 100 nhân viên trở lên phải cung cấp phòng điều dưỡng, cơ sở chăm sóc, vui chơi cho trẻ em... để tạo điều kiện cho nhân viên của họ yên tâm làm việc…
pa250003-629x472.jpg
Hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới (tháng/2017) đảm bảo hôn nhân bình đẳng, phù hợp với quyền tự do kết hôn và quyền bình đẳng của mọi người...
41.jpg
Các cô gái trẻ ở Đài Loan được tạo điều kiện để có thể thể hiện bản thân. Năm 2017, tỷ lệ nữ cử nhân ở Đài Loan chiếm 49,88%; với tỷ lệ nữ tiến sĩ, năm 2007 là 40,35% (so với nam giới) đến 2017 tăng lên 45,37%..., trong đó phụ nữ học ngành khoa học và công nghệ chiếm 36%, ngành khoa học xã hội là 63%...

Hiện nay, chính quyền Đài Loan đối mặt với các thách thức liên quan đến khoảng cách giới trong thu nhập, tỷ lệ sinh thấp, dân số già và lực lượng lao động giảm sút, vẫn có ít nam giới chia sẻ trách nhiệm gia đình, bạo lực giới... do đó, trong Cải cách chính sách-Giai đoạn mới (2019-2022), Đài Loan sẽ tiếp tục ưu tiên 5 vấn đề về thúc đẩy bình đẳng giới bao gồm:

  • Xây dựng các dịch vụ công trong chăm sóc trẻ em thông qua các chương trình của chính phủ để thiết lập một mạng lưới chăm sóc trẻ dài hạn toàn diện góp phần giảm gánh nặng gia đình mà phụ nữ phải đối mặt…
  • Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực kinh tế, thị trường lao động và cung cấp cho phụ nữ nhiều cơ hội việc làm hơn để theo đuổi tham vọng của họ.
  • Loại bỏ định kiến ​​và định kiến ​​giới với các hoạt động thúc đẩy tăng cường sự tham gia của nam giới vào việc chăm sóc trẻ
  • Tăng cường hỗ trợ của các dịch vụ công trong chăm sóc người cao tuổi
  • Thúc đẩy bình đẳng trong “quyền ra quyết định” (tỷ lệ nữ lãnh đạo) trong các lĩnh vực công và tư nhân.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm