• Mới cập nhật:
Tags:

đề án 938

Các bé trai cũng cần được bảo vệ, chống lại bạo lực và xâm hại tình dục

Các bé trai cũng cần được bảo vệ, chống lại bạo lực và xâm hại tình dục
Không chỉ phụ nữ và trẻ em gái, các bé trai cũng cần được quan tâm đặc biệt, bảo vệ trước các vấn nạn xã hội như bạo lực và xâm hại tình dục. Nội dung này đã nhận được sự đồng thuận của các đại biểu tham gia Hội nghị triển khai kế hoạch Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đánh giá kết quả bước đầu triển khai Đề án 938

Đánh giá kết quả bước đầu triển khai Đề án 938
Vừa qua, tại tỉnh Hà Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” năm 2018.

Phối hợp triển khai hiệu quả 2 đề án liên quan đến phụ nữ

Phối hợp triển khai hiệu quả 2 đề án liên quan đến phụ nữ
Ngày 11/1, Hội LHPNVN tổ chức hội nghị Ban điều hành 2 Đề án về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” và “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”.

Hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội

Hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội
Tại Quyết định số 938 ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”.