Tags:

137 nguyễn lương bằng đống đa hà nội

Khách mua điều hòa ôm cục tức vì công ty nuốt lời hứa '1 đổi 1 nếu hàng có vấn đề'

Khách mua điều hòa ôm cục tức vì công ty nuốt lời hứa '1 đổi 1 nếu hàng có vấn đề'

Mua cùng lúc 6 chiếc máy điều hòa nhiệt độ, chị Nguyễn Thu Thủy (Khu tập thể Giảng Võ, Hà Nội) được nhà cung cấp cam kết, nếu hàng có vấn đề sẽ được 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Khi điều hòa trục trặc, chị Thủy năm lần bảy lượt khiếu nại nhưng phía công ty và nhà sản xuất vẫn làm ngơ, "đá bóng" trách nhiệm, không thực hiện cam kết.