Tags:

3 đứa con cùng mắc bệnh tam máu bẩm sinh

14 năm tìm kiếm sự sống cho 3 đứa con cùng mắc một chứng bệnh hiểm nghèo

14 năm tìm kiếm sự sống cho 3 đứa con cùng mắc một chứng bệnh hiểm nghèo

"Sinh được 3 đứa con thì cả 3 cùng mắc chung chứng bệnh tan máu bẩm sinh. Suốt 14 năm ròng rã ôm con nằm viện, tôi chỉ hy vọng một ngày y học phát triển hơn, tìm ra cách cứu được đàn con của mình", người mẹ đau đớn nói.