Tags:

3 tỉnh biên giới Campuchia

Lần đầu tiên Hội LHPN tỉnh Bình Phước ký bản ghi nhớ với hội phụ nữ 3 tỉnh biên giới Campuchia

Lần đầu tiên Hội LHPN tỉnh Bình Phước ký bản ghi nhớ với hội phụ nữ 3 tỉnh biên giới Campuchia

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho phụ nữ và nhân dân các tỉnh giáp biên; tổ chức các hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa; vận động nhân dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới… là những nội dung quan trọng trong bản ghi nhớ.