Tags:

50 First Dates

Mùa hè lãng mạn cùng "50 lần hẹn đầu tiên"

Mùa hè lãng mạn cùng "50 lần hẹn đầu tiên"

"50 lần hẹn đầu tiên" (tựa gốc: 50 First Dates) là một bộ phim hài lãng mạn của đạo diễn Peter Segal.