Tags:

600 đề cử

Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture bắt đầu vòng Sơ khảo

Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture bắt đầu vòng Sơ khảo

Ngày 2/8/2021 - Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture đã chính thức bước vào vòng Sơ khảo. Gần 600 đề cử từ khắp thế giới sẽ được đánh giá công phu nhằm chọn ra những đại diện xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng Chung khảo, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2021.