• Mới cập nhật:
Tags:

70 điển hình tiên tiến

Biểu dương những điển hình vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Biểu dương những điển hình vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày 1/6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến. 14 nữ trong số 70 điển hình tiên tiến đã được biểu dương tại Hội nghị.

Có 15 nữ tiêu biểu trong 70 điển hình tiên tiến sẽ được tuyên dương

Có 15 nữ tiêu biểu trong 70 điển hình tiên tiến sẽ được tuyên dương
Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc diễn ra sáng ngày 3/6/2018, 70 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc ở nhiều ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau sẽ được tuyên dương, trong đó có 15 gương mặt nữ tiêu biểu.