Tags:

8 án tham nhũng

8 án tham nhũng trọng điểm xử đúng tiến độ

8 án tham nhũng trọng điểm xử đúng tiến độ

Trong 8 vụ án trọng điểm yêu cầu đưa ra xử trước Đại hội đảng lần thứ XII thì 7 vụ đã được xét xử, còn đã có lịch xử án.