Tags:

Á hậu ăn chay trường

Á hậu ăn chay trường, sở hữu nhị đẳng huyền đai Karate cấp quốc gia là ai?

Á hậu ăn chay trường, sở hữu nhị đẳng huyền đai Karate cấp quốc gia là ai?

Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng là nàng hậu sở hữu loạt thành tích nổi bật trong thể thao, võ thuật cũng như học tập.