• Mới cập nhật:
Tags:

amwya việt nam

Tại Amway, tài sản quý báu nhất chính là con người!

Tại Amway, tài sản quý báu nhất chính là con người!
Vượt qua hơn 400 doanh nghiệp, Amway Việt Nam đã vinh dự lần thứ 3 nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022 do Tạp chí HR Asia bình chọn. Giải thưởng minh chứng cho môi trường làm việc của Amway luôn đặt con người làm trọng tâm của phát triển.