Tags:

anh em chồng

Cả nhà chồng ép tôi nghỉ việc để chăm mẹ già

Cả nhà chồng ép tôi nghỉ việc để chăm mẹ già

Mỗi tháng kiếm được 13 triệu, công việc nhàn hạ, lương cao hơn so với làm ở quê, thế mà, các anh em chồng lại không muốn tôi đi làm nữa.

Nhà nhỏ tràn ngập yêu thương

Nhà nhỏ tràn ngập yêu thương

Hơn 4 tháng vất vả, ngôi nhà đúc 2 tấm nhỏ xinh đã hiện hữu. Duyên nhìn nhà vừa mừng vừa lo.