Tags:

ảnh hưởng đến con cái

4 hành động người mẹ ít để tâm nhưng lại ảnh hưởng đến con cái suốt đời

4 hành động người mẹ ít để tâm nhưng lại ảnh hưởng đến con cái suốt đời

Thế hệ tương lai có thể trở nên tài năng, tiếp nối những phẩm chất tốt đẹp hay không phụ thuộc rất lớn vào hành động của người mẹ.

Thói quen tốt của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến con cái như thế nào?

Thói quen tốt của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến con cái như thế nào?

Nhà tâm lý học Daniel Gorman đã từng nói: "Cuộc sống gia đình là trường học đầu tiên của con trẻ về cảm hứng học tập".