Tags:

ARISTINO10

Diễn viên Thanh Hương: Mong đồng hành dài lâu với chương trình Mottainai

Diễn viên Thanh Hương: Mong đồng hành dài lâu với chương trình Mottainai

"Tôi mong muốn được đồng hành với chương trình Mottainai của báo Phụ nữ Việt Nam nhiều lần 10 năm nữa, để cùng được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, giúp lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình tới cộng đồng", diễn viên Thanh Hương chia sẻ.