Tags:

bà đặng hoàng oanh giữ chức vụ thứ trưởng bộ tư pháp

Thủ tướng bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thủ tướng bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tại Quyết định số 396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.