Tags:

Bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ - Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn TH

Tập đoàn TH: Thực thi ESG để phát triển bền vững

Tập đoàn TH: Thực thi ESG để phát triển bền vững

“Thực thi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong chiến lược hoạt động và mô hình kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững là định hướng của Tập đoàn TH từ khi khởi dựng doanh nghiệp”.

Thực hành kinh doanh có trách nhiệm: Chia sẻ thực tiễn từ Tập đoàn TH

Thực hành kinh doanh có trách nhiệm: Chia sẻ thực tiễn từ Tập đoàn TH

Là một điểm sáng về phát triển bền vững, Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) đã có phiên chia sẻ đáng chú ý tại hội thảo về xây dựng và thực thi chính sách thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm - kinh nghiệm của EU và thực tiễn tại Việt Nam.