Tags:

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Lương Phú

Về đích Nông thôn mới gần 10 năm nhưng luôn xác định "không được dừng lại"

Về đích Nông thôn mới gần 10 năm nhưng luôn xác định "không được dừng lại"

Để góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của địa phương, các cấp hội phụ nữ xã Lương Phú đã tích cực ở cả 2 tiêu chí “khó”: “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” và “Môi trường và chất lượng môi trường sống”.