Tags:

bà nguyễn thị thanh

Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Tại phiên làm việc ngày 6/6/2024, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an.

6 ĐBQH trúng cử có đơn phản ánh đều đủ tư cách đại biểu

6 ĐBQH trúng cử có đơn phản ánh đều đủ tư cách đại biểu

Tại phiên khai mạc sáng 20/7, Quốc hội nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, có 6 ĐBQH trúng cử có đơn phản ánh, song qua xác minh cho thấy đơn không đủ cơ sở nên vẫn được xác định đủ tư cách đại biểu

Bà Nguyễn Thị Thanh là nữ ứng viên duy nhất được đề cử bầu Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thanh là nữ ứng viên duy nhất được đề cử bầu Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ, Phó trưởng ban Công tác Đại biểu - được đề cử vào danh sách bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bà là nữ ứng viên duy nhất trong số 5 ứng viên được giới thiệu bầu nhân sự chủ chốt của Quốc hội lần này.