Bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

PV. Ảnh: Quang Vinh
24/01/2024 - 12:56
Bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Tô Thị Bích Châu tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 24/1, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, các đại biểu tham dự đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư về việc giới thiệu bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 và điều động, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (tại Công văn số 9026 - CV/VPTW ngày 23/1/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng).

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Ảnh 1.

Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Tô Thị Bích Châu gửi lời cảm ơn đến các cụ, các vị, Đoàn chủ tịch, UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tin tưởng, giới thiệu, hiệp thương, giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024; cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách.

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giao phó. Bà Tô Thị Bích Châu xin hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc, cố gắng tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Để kế thừa tâm huyết của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, phát huy tốt những thành quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu cho biết trước hết sẽ cùng tập thể UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tiểu sử

BÀ TÔ THỊ BÍCH CHÂU
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

- Họ và tên: Tô Thị Bích Châu, sinh ngày 01/6/1969

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 01/02/1997. Ngày chính thức: 01/02/1998

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng ba, Chiến sĩ thi đua Thành phố và Bằng khen của các bộ, ngành, địa phương.


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

+ 10/1993-5/3/2006: Tốt nghiệp Đại học Y-Dược về công tác tại Công ty Dịch vụ y tế tổng hợp quận 4, nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hội trực thuộc Công ty Saphasco. Lần lượt được phân công là Cửa hàng trưởng, Trưởng phòng Kinh doanh, Phó Giám đốc.

+ 6/3/2006-25/6/2007: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận 4, TP Hồ Chí Minh.

+ 26/6/2007-15/01/2010: Quận ủy viên, Trưởng phòng y tế quận 4, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện quận 4, TP Hồ Chí Minh

+ 16/01/2010-01/6/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận 4, Phó Chủ tịch UBND quận 4, TP Hồ Chí Minh

+ 7/2011- 31/12/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận 4, Phó Chủ tịch UBND quận 4, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016).

+ 01/01/2015-10/2015: Trưởng ban Văn hóa, Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2011-2016.

+ 10/10/2015-27/10/2015: Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2011-2016.

+ 28/10/2015-08/12/2015: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2011-2016.

+ 09/12/2015-4/2016: Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2011-2016.

+ 5/2016-2/2017: Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021.

+ 3/2017-6/2017: Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

+ 7/2017-5/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

+ 05/2021 - 01/8/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

+ 01/8/2022 đến 23/01/2024: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1, đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Từ 23/01/2024 đến nay: Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày 24/01/2024: Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu, Uỷ viên Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm