• Mới cập nhật:

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Bắc Giang: 100% cán bộ Hội và các ngành liên quan hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Dung Lan- Trưởng Ban HTPNPTKT 15/10/2020 - 13:03 (GMT+7)

Các đại biểu lthăm gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 do Hội LHPN tỉnh Bắc Giang ổ chức

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017- 2025” của tỉnh Bắc Giang được tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến 100% cán bộ Hội và các ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội tỉnh Bắc Giang đã vận động 95 hội viên phụ nữ tham gia "Cuộc thi ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp" do Hội LHPN tỉnh và TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức, 100% phụ nữ có ý tưởng tham dự cuộc thi được Hội phụ nữ các cấp tư vấn, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức để hoàn thiện dự án, kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện.

Hỗ trợ xây dựng, hiện thực hóa các ý tưởng khởi sự/khởi nghiệp

Các cấp Hội đã phối hợp, tranh thủ các nguồn lực từ ngành tổ chức 117 lớp tập huấn kiến thức về khởi sự kinh doanh,  khởi sự HTX, công nghệ 4.0, luật pháp chính sách liên quan cho 9.849 phụ nữ là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thành viên Ban quản lý HTX/THT/Tổ liên kết hoặc phụ nữ có ý tưởng kinh doanh trên địa bàn; phối hợp hỗ trợ hồ sơ pháp lý, thủ tục thành lập doanh nghiệp/HTX cho 1153 phụ nữ có ý tưởng khởi sự/khởi nghiệp thành công, trong đó 904 chị được hỗ trợ vay 40,044 tỷ đồng từ các Ngân hàng, 588 chị được hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, 976 chị hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, 23 chị hỗ trợ xây dựng thương hiệu/tem truy suất nguồn gốc/ bao bì sản phẩm; Hỗ trợ thành lập 10 HTX, 46 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Nâng tổng số mô hình HTX/THT/TLK do hội hỗ trợ thành lập hiện nay 139 mô hình, 100% HTX/THT/Tổ liên kết do Hội hỗ trợ thành lập được các cấp hội tiếp tục giúp đỡ, trong đó 53 lượt mô hình được Hội hỗ trợ sản xuất kinh doanh theo chuỗi.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu

Nhằm kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp với hoạt động sản xuất của phụ nữ tại địa phương, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn, hội thảo như: Ngày Hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp; Hội thảo xúc tiến thương mại; Hội nghị kết nối giao thương; Tọa đàm "Doanh nghiệp nữ phát triển bền vững", Tọa đàm "Nữ doanh nhân và quyền lực mềm"; phối hợp trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm do doanh nghiệp nữ sản xuất tại các diễn đàn, Ngày hội khởi nghiệp do Trung ương Hội và các tỉnh trong Cụm thi đua tổ chức; tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ về cung cầu sản phẩm giữa Hội LHPN tỉnh  với Hội LHPN một số tỉnh và doanh nghiệp; trưng bày quảng cáo giới thiệu 194 sản phẩm; giới thiệu kết nối cung cầu sản phẩm cho 68 DN/HTX/THT/TLK do PN làm chủ với các Doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Lựa chọn 40 lượt sản phẩm nông sản do phụ nữ sản xuất tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ hàng nông sản do TW tổ chức tại Sapa, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên...

Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nữ mới thành lập

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nữ mới thành lập, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội nữ doanh nhân tỉnh xây dựng và triển khai chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2020; phối hợp tổ chức các hội nghị tọa đàm, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp, kinh doanh công nghệ số... cho 100% hội viên hội nữ doanh nhân. Củng cố kiện toàn chất lượng hoạt động chi hội nữ doanh nhân ở 10/10 huyện/thành phố; hỗ trợ tạo điều kiện chủ doanh nghiệp nữ tham gia các hoạt động giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm