Bắc Ninh: Phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh
08/07/2024 - 21:41
Bắc Ninh: Phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Bà Nguyễn Phương Mai (giữa) - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh - trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích suất sắc

Ngày 8/7, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2024 - 2027.

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và Sở TN&MT ký kết chương trình phối hợp với các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo về quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt cho các cấp Hội Phụ nữ, trên hệ thống truyền thông của Hội LHPN tỉnh và trên hệ thống truyền thông của Sở TN&MT; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt trong các chiến dịch, sự kiện lớn về môi trường; vận động hội viên phụ nữ, hộ gia đình, nhân dân và các tổ chức, cơ sở thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Đồng thời, xây dựng các Tổ Phụ nữ tham gia thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh bản địa IMO tại hộ gia đình; lựa chọn nhân rộng một số mô hình, điểm sáng, gương điển hình về quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại cơ sở để tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn tỉnh…

Thông qua chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động hỗ trợ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, hình thành thói quen của các tầng lớp nhân dân trong phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Qua đó, góp phần giảm thiểu phát sinh, thúc đẩy tái chế, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và đảm bảo môi trường bền vững.

Bắc Ninh: Phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt- Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Cũng trong chương trình, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh ký kết chương trình phối hợp về việc hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030.

Tại Hội nghị, hai bên thống nhất ký kết các nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, HTX; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các Tổ hợp tác, HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ; bồi dưỡng cho cán bộ Hội các cấp về kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX và tư vấn, hỗ trợ nữ sáng lập viên thành lập HTX.

Phấn đấu, đến năm 2030, 100% HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo việc làm cho lao động nữ được tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX…

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ, người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; phát huy vai trò của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo việc làm cho lao động nữ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên, người lao động trong HTX.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm