Tags:

Bác sĩ bị kính rơi

Các bên liên quan phải chịu trách nhiệm như thế nào trong vụ vỡ kính khiến nữ bác sĩ 29 tuổi có nguy cơ liệt nửa người?

Các bên liên quan phải chịu trách nhiệm như thế nào trong vụ vỡ kính khiến nữ bác sĩ 29 tuổi có nguy cơ liệt nửa người?

Trong lúc ngồi uống cà phê, nữ bác sĩ 29 tuổi không may bị tấm kính cường lực ở quán rơi vào. Vụ tai nạn khiến nữ bác sĩ có nguy cơ liệt nửa người. Vậy các bên liên quan phải chịu trách nhiệm như thế nào?