Tags:

ban hành thông tư

Quy định mới về danh mục vị trí công tác lĩnh vực y tế phải định kỳ chuyển đổi

Quy định mới về danh mục vị trí công tác lĩnh vực y tế phải định kỳ chuyển đổi

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2024/TT-BYT ngày 1/3/2024 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong vực y tế tại địa phương.

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp 5 triệu đồng/lần

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp 5 triệu đồng/lần

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Những chính sách kinh tế mới chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2023

Những chính sách kinh tế mới chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2023

Quy định mới về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh; Sửa quy định thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng... là những chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2023.

Bộ Y tế Ban hành Thông tư về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Bộ Y tế Ban hành Thông tư về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Ngày 25/9/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/11/2023.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, NHNN ngưng thi hành một số quy định Thông tư 06

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, NHNN ngưng thi hành một số quy định Thông tư 06

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã chính thức ngưng hiệu lực thi hành một số quy định hạn chế cho vay tại Thông tư số 06 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9 tới.

Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương

Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương.

Tiếp tục giảm sâu từ 50-100% đối với 29 loại phí và lệ phí

Tiếp tục giảm sâu từ 50-100% đối với 29 loại phí và lệ phí

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với COVID-19, từ 1/1/2021 đến hết 30/06/2021, 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50-100%.

Bộ Giáo dục ban hành thông tư mới về đánh giá học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục ban hành thông tư mới về đánh giá học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học. Theo thông tư, các tiêu chí chú trọng việc đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh... Thông tư có hiệu lực từ 20/10/2020.