Tags:

bàn lùi

Nghe lời bàn lùi của hàng xóm, chồng tôi đã từ bỏ cơ hội làm giàu

Nghe lời bàn lùi của hàng xóm, chồng tôi đã từ bỏ cơ hội làm giàu

Chỉ vài lời nói không có cơ sở của anh hàng xóm mà chồng tôi đã từ bỏ cơ hội tốt. Tôi thật sự thất vọng về lập trường của chồng.