Tags:

Báo cáo thường niên SHB

SHB được vinh danh Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất

SHB được vinh danh Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính. Đây là lần thứ 3 SHB nhận được giải thưởng, một lần nữa khẳng định tầm vóc, uy tín và sự minh bạch của ngân hàng.