Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Bảo tàng PNVN
26/07/2023 - 08:00
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng đợt này là 6 viên chức gồm các vị trí: sưu tầm hiện vật, kiểm kê hiện vật, bảo quản hiện vật, truyền thông, giáo dục và kế toán.

         Căn cứ kế hoạch số 117/KH-BTPN ngày 20/7/2023 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam về việc thi tuyển viên chức năm 2023, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc thi tuyển viên chức, cụ thể như sau:

      I/ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

         a) Điều kiện chung

        - Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

         - Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

         - Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

         - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

       b) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

        Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

        c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

         - Không cư trú tại Việt Nam.

         - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

         - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

    II/NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN

      1. Nội dung, hình thức tuyển dụng

         Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

      - Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy.

       a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

       Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.Thời gian thi 60 phút.

      Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

      Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

      b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

        Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

       Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

       c) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

      d) Kết quả thi vòng 1: Nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

     - Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

        a) Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

       b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn

       c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút

     2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

         Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

     3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

        Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

     III/ VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Stt

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

1

Công tác Bảo quản hiện vật

01

 - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo tàng học, trường Đại học Văn hóa.

  - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT (hoặc tương đương).

 - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTT (hoặc tương đương)

2

Công tác Kiểm kê hiện vật

01

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo tàng học, trường Đại học Văn hóa.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT (hoặc tương đương).

 - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTT (hoặc tương đương).

3

Công tác sưu tầm hiện vật

01

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo tàng học, trường Đại học Văn hóa.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT (hoặc tương đương).

 - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTT (hoặc tương đương).

4

Công tác truyền thông

01

- Có bằng đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh; quan hệ quốc tế, truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giao; chuyên ngành quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện Học viện báo chí tuyên truyền.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT (hoặc tương đương).

 - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTT (hoặc tương đương). 

5

Công tác giáo dục

01

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Lịch sử, chuyên ngành Nhân học, Bảo tàng học

 - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT (hoặc tương đương).

 - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTT (hoặc tương đương).

 - Cao 1,60 m trở lên

 - Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, không nói ngọng.

6

Kế toán viên

01

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT (hoặc tương đương).

 - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTT (hoặc tương đương)

Tổng cộng :

06

 

 

IV/ THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển

      - Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, ghi rõ vị trí tuyển dụng, đơn vị tuyển dụng ( mẫu đính kèm).

     2. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển

       - Từ ngày 26/7/2023 đến hết ngày 24/8/2023 ( Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).

  3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

      - Tại phòng Hành chính tổng hợp Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.      

     - Số điện thoại cố định: 0243.8259935.

    V/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

    - Thời gian sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh

    - Địa điểm : Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Xem và tải về toàn văn văn thông báo TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

VIDEO
Thường trực Ban Bí thư gặp mặt, biểu dương 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc

Thường trực Ban Bí thư gặp mặt, biểu dương 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc

Sáng 18/10, trong khuôn khổ Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 với chủ đề "Những bông hoa tháng 10", Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức TƯ Đảng Trương Thị Mai đã có cuộc gặp mặt thân mật, động viên, biểu dương các đại biểu tham dự Chương trình.

Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày sinh cố Phó Chủ tịch Quốc hội, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập (10/10/1908 - 10/10/2023), Báo PNVN trân trọng giới thiệu Ký sự nhân vật "Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi".

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Trong bài phát biểu của mình sau trận đấu gặp Đội tuyển Mỹ, HLV trưởng Mai Đức Chung đã chia sẻ về cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên Quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường World Cup nữ: "Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, cảm xúc của tôi dâng trào. Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup. Nhưng bây giờ, cả thế giới đã được nghe Quốc ca Việt Nam. Đó là niềm vinh hạnh, hãnh diện!".

Đọc thêm