Tags:

bất công trong công việc

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ tuổi nào cũng gặp bất công trong công việc, nguyên nhân sâu xa là gì?

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ tuổi nào cũng gặp bất công trong công việc, nguyên nhân sâu xa là gì?

Theo một nghiên cứu trên Harvard Business Review, phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc.