Tags:

Bẫy người bệnh

Gắn logo VTV để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như "thuốc" chữa bệnh

Gắn logo VTV để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như "thuốc" chữa bệnh

Sản phẩm Kushiqu chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không có tác dụng chữa bệnh, không thể thay thế thuốc chữa bệnh nhưng các đối tượng kinh doanh sản phẩm này vẫn dàn dựng quảng cáo như "thuốc" chữa bệnh gout (gút), thậm chí gắn cả logo VTV vào quảng cáo.