Tags:

Beauty Vol1 (Đẹp Vol1)

Tôn vinh tác phẩm mỹ thuật vì cộng đồng

Tôn vinh tác phẩm mỹ thuật vì cộng đồng

Thông qua sự kiện nghệ thuật “Vẻ đẹp Hồng Tâm”, nhà sưu tầm tranh Thúy Anh mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của tâm hồn nhân hậu, hướng thiện, vì cộng đồng.