• Mới cập nhật:
Tags:

bệnh động vật

Bộ Nông nghiệp đưa dịch tả lợn Châu Phi vào Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch

Bộ Nông nghiệp đưa dịch tả lợn Châu Phi vào Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Trong đó, Bộ đề xuất đưa bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.