Tags:

bị lừa hàng trăm triệu

Người phụ nữ bị lừa hàng trăm triệu đồng vì tin lời “hướng dẫn viên”

Người phụ nữ bị lừa hàng trăm triệu đồng vì tin lời “hướng dẫn viên”

Lên mạng xã hội Lard-Word Together để tìm việc, chị L. được tài khoản "Hướng dẫn viên" hướng dẫn làm để nhận tiền hoa hồng. Bằng thủ đoạn đơn giản, đối tượng đã lừa chị L. hàng trăm triệu đồng.