• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Bị phạt tù cho hưởng án treo, khi nào thì được xóa án tích?

03/01/2019 - 10:24 AM
Hết thời hạn tù treo, bồi thường đầy đủ cho bị hại đã đủ điều kiện để được xóa án tích?
a1.jpg
Ảnh minh họa

Hỏi: Chồng em bị phạt tù 2 năm nhưng cho hưởng án treo và phải bồi thường cho phía bị hại 15 triệu đồng vì đã gây thương tích cho họ. Sau khi án có hiệu lực pháp luật, gia đình em đã đóng đủ tiền bồi thường. Hiện chồng em đã hết thời hạn 2 năm tù treo. Vậy xin Báo PNVN cho biết, chồng em có thuộc diện được xóa án tích không?

Nguyễn Thị Phương Anh (Thái Bình)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 70, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về đương nhiên được xóa án tích, thì:

“1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và Chương XXVI (các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh) của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp của chồng bạn nếu đã đóng đầy đủ tiền án phí, số tiền bồi thường cho phía bị hại và nếu từ khi hết thời gian thử thách án treo, chồng bạn cũng đồng chấp hành xong hình phạt bổ sung (nếu có) và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn 01 năm thì chồng bạn hoàn toàn có đủ điều kiện để làm thủ tục xóa án tích.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm